Hristiyan nedir? Kimlere Hristiyan denir?

Hristiyan kelimesinin kaynağı Grekçe dilindeki “Hristiyanos” sözcüğüdür. Bu da Mesihçi anlamına gelmektedir. Tarihte bu kelime Yeşua Mesih’i -yani Türkiye’de genel olarak bilinen adıyla İsa Mesih’i takip eden kişileri tanımlamak ve onları küçümsemek amacıyla kullanılmıştır. Mesih’e ve öğretisine karşı olan kişiler,…

✝ Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” – İncil, Yuhanna 3:16