HRİSTİYAN OLMAK
TURKISH CHRISTIANS NETWORK

Türkçe Hristiyanlık Arşivi'ne ulaşmak için HristiyanForum.com'a üye olun!

Nasıl Hristiyan olunur?

Baba Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla...

Lütfen aşağıda vereceğim yazıları , bu mesajın en altında vereceğim ayetleri dikkatle okuyup dua ediniz ve kendi kendinize karar veriniz.

Okumanızı istediğimiz yazılar:

http://www.hristiyanolmak.com adresindeki tüm yazılar

Okumanızı istediğimiz ayetler:

İncil Elçilerin İşleri 2. bölüm: 36 «Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.» 37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, «Kardeşler, ne yapmalıyız?» diyesordular. 38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. 39 Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rab'bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.» 40 Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. «Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!» diye yalvardı. 41 Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. 42 Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. 43 Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. 44 İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. 45 Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. 46>47 Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.

İncil, Romalılar 10. bölüm: 9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 10 İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. 11 Kutsal Yazı, «O'na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der. 12 Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. 13 «Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır.»

İncil, 1. Korintliler 15. bölüm: 1 Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. 2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. 3>4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 5 Kefas'a, sonra Onikilere göründü. 6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. 11 İşte, gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur.

Okumanızı istediğimiz dua:

İNANIYORUM;

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tanrı'ya;

ve

Kutsal Ruh'tan gebe kalan Bakire Meryem'den doğan,

Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerilen,

ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,

üçüncü gün ölüler arasından dirilen,

göğe çıkıp,

her şeye gücü yeten Baba Tanrı'nın sağında oturan,

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek olan

O'nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya.

İNANIYORUM;

Kutsal Ruh'a,

kutsal evrensel kiliseye,

azizlerin paydaşlığına,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama. AMİN.


Yukarıdaki duanın ismi Elçilerin İnanç Açıklamasıdır, yüzyıllar boyunca kilise tarafından vaftiz törenlerinde kullanılmıştır.

Hıristiyan İnancı iman etmek ile başlayan, her geçen günde Rab ile, Tanrı Sözü (Kutsal Kitap) ile vakit geçirerek günahtan, cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlencelerden uzaklaşan, kutsal yaşama doğru giden, temeli sevgi olan, meyveleri sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim... olan, kısaca Kutsallaşma ile devam eden bir yoldur.

Yoksa iman ettim "Rab, Rab" diyip, İncil'e uygun yaşam sürmeyen, hırsızlık yapan, bağlı olduğu yönetimlere uymayan, günah içinde yaşayan, kendinden başkasını sevmeyen, Baba'nın buyruklarını yerine getirmeyen kurtulmayacaktır:

İman ettiyseniz yapmanız gerekenler

İman ettikten sonra yukarıdaki ayetlerde istenen şeyi gerçekleştirmek için hristiyannet@gmail.com adresine İNANIYORUM isimli duayı yürekten bir şekilde okuduğunuzu, tamamen kabul ettiğinizi beyan eden bir email göndermeniz gerekiyor.

Adınızın, soy adınızın baş harfi ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterlidir, bunun dışında her hangi birşey yollamanıza gerek yoktur.

Ancak unutmayın, tüm http://www.hristiyanolmak.com yazılarını bitirmiş olmanız gerekmektedir.

Emaili gönderdikten sonra yapmanız gerekenler

http://www.hristiyanforum.com/forum/forumdisplay.php?f=117 adresinde TÜM YAZILANLARI YAPMANIZI öneriyoruz.

NOT:18 yaşından küçükseniz her hangi kanuni bir ithilaf durumunda sitemiz sorumluluk kabul etmemektedir, dolayısıyla bu yazıları veliniz, aileniz izniyle okumanızı öneriyoruz.

Site yönetimi email adresi: hristiyannet@gmail.com

Tanrı olarak kast ettiğimiz şey, Sadece ve Yalnızca Tevrat, Zebur ve İncil'de ismini açıklayan YHVH'dir, "Allah (c.c.)" DEĞİLDİR.

Henüz iman etmeye hazır değilseniz

Bulunduğunuz şehri, şu anda Hristiyanlık hakkında hissettiklerinizi ve özellikle hristiyanolmak.com sitesini okuduğunuzu belirten bir emaili hristiyannet@gmail.com adresine gönderebilirsiniz, ya da Hristiyan Forum sitesine üye olup, "Serbest Kürsü" isimli bölüme giderek kendinizi tanıtabilir ve henüz iman etmeye hazır olmadığınızı, tereddütlerinizi, düşüncelerinizi, hislerinizi bizlerle paylaşayabilirsiniz: http://www.hristiyanforum.com/forum/forumdisplay.php?f=243


NOT: Tanrı olarak kast ettiğimiz şey, Sadece ve Yalnızca Tevrat, Zebur ve İncil'de ismini açıklayan YHVH'dir, "Allah (c.c.)" DEĞİLDİR.

Eğer bu yazıyı okuduktan sonra halen daha hristiyan olmak istiyorsanız lütfen Hristiyan Olmak anasayfasında yer alan diğer yazıları da okuyunuz.
  1. Hıristiyan Olunca Size Verilecekler
  2. Tanrı'dan Size bir Mektup Var!
  3. Bulma fırsatı varken RAB bi arayın, Yakındayken O'na yakarın!
  4. Nasıl Hıristiyan Olunur?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfa başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.