HRİSTİYAN OLMAK
TURKISH CHRISTIANS NETWORK

Türkçe Hristiyanlık Arşivi'ne ulaşmak için HristiyanForum.com'a üye olun!

Bulma fırsatı varken Rab'bi arayın, yakındayken O'na yakarın

"Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın. Çünkü, Rab diyor ki "Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse, yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir"." Yeşaya 55:6,8-9

Bu sözler Eski Antlaşma'nın 39 kitabından biri, Yeşaya peygamberin yazdığı Yeşaya kitabının 55. bölümünün 6. ayetidir.

Biz Hristiyanlar tüm eski antlaşmaya yani Tevrat ve Zebur diye bilinen kitaplara (aslında 2 değil 39 bölümdür)

ve tüm Yeni Antlaşmaya yani İncil diye bilinen kitaba (ki bu 27 bölümdür) "Tanrı Sözü" olarak inanırız.

Bunu tarihsel, arkeolojik, mantıksal çıkarımlarla savunuruz, hayatımızda değişikliklerin olmasını

kanıt olarak sunarız, ancak esasen dogmatik olarak buna iman ederiz.

Bilim böyle söylüyor diye değil, Tanrı yüreklerimizi pak kılıp,

kendisine çekip, içimizde imanı var ettiği için.

Tüm inancımızın temeli, evimizi üzerine kurduğumuz "kaya" Tanrı'nın Sözü'dür.

Bizler aynı zamanda İncil'den öğrenerek İsa'nın Tanrı'nın Sözü'nün,

özünün beden almış hali olduğuna da inanırız, ki bu "İncil" denilen şeydir!

Dolayısıyla sizlere ve bizlere anlatıldığı gibi

Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi "4 İncil"e değil, tek bir İncil'e inanırız.

Çünkü İncil "İyi Haber" demektir, dolayısıyla bizler için tek bir İncil, tek bir iyi haber vardır.

İyi Haber, Tanrı'nın dünyaya gelmiş, insanlara kurtuluş yolunu açmış, bu işi tamamlamış olmasıdır.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna ise İncil kitabının ilk dört bölümüdür

ve sinemalarda izlediğimiz İsa'nın Çilesi - Tutku Filminde anlatılan olayları daha geniş kapsamlı anlatmaktadır.

Dolayısıyla İsa'nın Çilesi filmi bile sizin için İncil'dir, iyi haberdir, müjdedir.

Müjde, daha önce de dediğim gibi Tanrı'nın Sözü, Oğlu olan yani

Tanrı ile aynı "öze" sahip olan İsa Mesih'in çarmıhta, kendisine iman edenlerin günahlarını,

Tanrı'nın adaletine affettirebilmek için kurtuluş fidyesi olmasıdır.

Bunun üzerine mantıken çok zor sorular sorulabilir,

(Tanrı insanları af edemez miydi? Tanrı tek ise Tanrı'nın Oğlu kim? İsa Tanrı ise neden öldü?.. )

Tabi çok iyi mantıklı cevaplar da verilebilir.

Ama sadece mantık çıkarımlarıyla hareket etmek bizi insanın

dünyada ulaştığı seviyeden farklı bir yere getirmez, tartışıp dururuz.

Ama illa da mantık derseniz, "Tanrı gökte, biz yerdeyiz ve buna aklımızda dahil"...

Kısaca arada bir uçurum var.

Hemen size "Yol"u göstereyim; Tanrı'nın Sözü'nü okumak!

Tanrı'nın Sözü bize Rab'be gidiş yolunu anlatır.

Çünkü Tanrı, kendini; Tanrı Sözü İncil'de, İsa Mesih'te açıklamıştır.

Bu yüzden İsa Mesih; "Beni gören Baba'yı görmüştür" demiştir.

O olmadan Tanrı'ya gidemeyiz, ancak O'nun aracılığıyla gidebiliriz.

Yani inancımızın temelinde, Tanrı, Tanrı Sözü, İsa Mesih vardır.

Yaşamımızı papazlar değil, Tanrı Sözü düzenler.

Bu yüzden, inancımızı iyi bir şekilde öğrenmek isterseniz, ya da inancımız hakkında yorum yapmak isterseniz,

bizim inancımızdaki kitapları, vahiy kavramımızı öğrenmeniz

ve Tevrat, Zebur, İncil olarak hepsine birden Kutsal Kitap dediğimiz Tanrı Sözü'nün,

çocukluğumuzdan beri bize öğretildiği gibi "değiştirilip, değiştirilmediğini" iyi bir şekilde,

tarafsızca araştırmanız, bir sonuca varmanız gerekir.

Bu olmadan, yapacağınız yorumlar uygun olmayacak ve inancımızın temelini kavramakta zorlanacaksınız.


NOT: Tanrı olarak kast ettiğimiz şey, Sadece ve Yalnızca Tevrat, Zebur ve İncil'de ismini açıklayan YHVH'dir, "Allah (c.c.)" DEĞİLDİR.

Eğer bu yazıyı okuduktan sonra halen daha hristiyan olmak istiyorsanız lütfen Hristiyan Olmak anasayfasında yer alan diğer yazıları da okuyunuz.
  1. Hıristiyan Olunca Size Verilecekler
  2. Tanrı'dan Size bir Mektup Var!
  3. Bulma fırsatı varken RAB bi arayın, Yakındayken O'na yakarın!
  4. Hristiyan Kime Denir?
  5. Nasıl Hıristiyan Olunur?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfanın başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.