HRİSTİYAN OLMAKHristiyan olmak istiyorum

hristiyanlik Hristiyanolmak.com sitesinde; hristiyan olmak isteyenlere, tüm Hristiyanlık mezheplerinin bakış açıları dikkate alınarak, İsa Mesih ve İncil hakkında hazırlanmış materyallerle bilgiler sunulmaktadır. Eğer tüm materyalleri okuduktan sonra hıristiyan olmaya karar verirseniz, email atarak iman beyanında bulunmanız gerekmektedir. Daha sonra bizden "İman beyanınıza şahit" olunduğuna dair bir cevap emaili alacaksınız.

Hristiyan olunca size verilecekler

Bazı insanlar zannediyorlar ki, Hristiyan olunca elinize bir pasaport,

biraz para veriliyor ve ardından ülkenizi bölmeniz isteniyor.

Böyle düşünen insanlar için yapabileceğimiz tek şey onlar için dua etmektir!

Bunu söylemek bize bir hakarettir.

Çünkü İncil şöyle der;

”Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip ötekini sever,” Ya da birine bağlanıp ötekini hor görür.Siz hem Tanrı’ya hem paraya kulluk edemezsiniz!” (Matta 6:24)

Sakın ola ki kiliselerden bir şey beklemeyin!

Size para verilmeyecek, size yurt dışına uçak bileti verilmeyecek!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) çok daha iyi şeyler var!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) bir hazine var ama bu dünyada bunu harcayamazsınız!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) olan Sonsuz Yaşamın Sözleri’dir!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) Sonsuz Yaşamdır!

Bunu da zaten kiliselerden değil, (eğer İsa’ya iman ederseniz) Tanrı’dan, İsa’dan alacaksınız!

Dünyasal hiç bir şey beklemeyin!

Eğer iman ederseniz kendinizi zorlukların, baskıların, aşağılamaların beklediğini bilin!

Elçilere (havariler) bile birşey verilmedi Sonsuz Yaşam’dan başka…

Matta 10:9′da: dendiği gibi; “Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır koymayın.Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın.çünkü işçi kendi yiyeceğini hak eder.”

İsa bile öğrencilerini Tanrı’nın Sözlerini yaymaya gönderirken, yanlarına hiç birşey almamalarını, çalışıp kendi yiyeceklerini Hak etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca bir başka yerdede şöyle dedi İsa;

“Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlarda girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar.”

Evet İsa’ya iman ettikten sonra yaşantınız değişecek, mutlu olacaksınız

Ama bu mutluluk sizin toplumdaki gelir düzeyiniz sayesinde olmayacak!

(Eğer İsa’ya iman ederseniz) Bu mutluluk Tanrı’nın verdiği bir mutluluk olacak!

Sonsuz Yaşam’a sahipseniz, yani (İsa’ya iman ediyorsanız) Tanrı sizinle birlikteyse

Zaten bu dünyada bir şeye ihtiyacınız olmayacak!

Bu tür dünyasal şeyler için kaygı çekmeyeceksiniz! (Matta 6:25-34)

Ancak şunu da bilin; hayatınızın tüm zor anlarında (eğer İsa’ya iman ederseniz) Tanrı yanınızda olacak!

O’nu çok iyi bir şekilde (eğer İsa’ya iman ederseniz) hissedeceksiniz!

O’nun koruyuşunu, sağlayışını, vereceği esenliği (eğer İsa’ya iman ederseniz) çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz! (Yuhanna 14:27)

Tanrı’ya giden Yol’a bir kere gireni de Tanrı sonuna dek götürecektir, bunu Tanrı’nın kendisi sizde başaracaktır! (1.Korintliler 1:8)

“HAZİNENİZ NEREDEYSE YÜREĞİNİZDE ORADA OLACAK”Matta 6:21

Tanrı'dan size bir mektup var

Çocuğum.

Beni tanımıyor olabilirsin, ama ben senin hakkında herşeyi biliyorum. Mezmurlar 139:1

Ne zaman kalkıp ne zaman oturduğunu biliyorum. Mezmurlar 139:2

Yaptığın her şeyi biliyorum. Mezmurlar 139:3

Başında ki her saç sayılı. Mattta 10:29-31

Doğmadan önce seni tanıdım. Yeremya 1:4-5

Annenin rahminde seni ördüm. Mezmurlar 139:13

Doğduğun gün seni ana rahminden çıkaran benim. Mezmurlar 71:6

Sen bir hata degilsin, her günün kitabımda yazılı. Mezmurlar 139:15-16

Müthiş ve harika yaratatıldın. Mezmurlar 139:14

Benim suretimde yaratıldın. Yaratılış 1:27

Benim soyumdansın. Elçilerin İşleri 17:28

Seni önceden belirleyip seçtim. Efesliler 1:11-12

Bende yaşıyor, bende hareket ediyor, ve bende varsın. Elçilerin İşleri 17:28

Beni tanımayanlar tarafından yanlış bir şekilde temsil edildim. Yuhanna 8:41-44

Uzak ve öfkeli değilim, ama sevginin tam ifadesiyim. 1 Yuhanna 4:16

Sana karşı değil, ama senden yanayım. Romalılar 8:31

Ve günahlarını saymıyorum. 2.Korintliler 5:18-19

Dünyasal babanın sana verebileceklerinden daha fazlasını verebilirim. Matta 7:11

Çünkü ben herşeyini tedarik ederim ve her gereğini karşılarım. Matta 6:31-33

Aldığın her nimet benim elimden gelir. Yakup 1:17

Ve sana iyilik etmekten sevinç duyuyorum. Yeremya 32:41

Hiç bir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim. Yeremya 32:40

Sana bilmediğin büyük ve akıl almaz şeyler göstermek istiyorum. Yeremya 33:3

Senin hakkındaki düsüncelerim kıyıdaki kum tanelerinden fazladır. Mezmurlar 139:17-18

Senin için olan tasarılarım her zaman umut ile dolu. Yeremya 29:11

Çünkü ben seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Yeremya 31:3

Beni bütün canınla ararsan beni bulacaksın. Yasa'nın Tekrarı 4:29

Benden zevk al, ve ben yüreğinde ki istekleri yerine getiririm. Mezmurlar 37:4

Çünkü sana o istekleri veren Ben'im. Filipililer 2:13

Hayal edebildiğinden çok daha fazlasını yapabilecek güçteyim. Efesliler 3:20

Bütün sıkıntılarında teselli eden Baba Ben'im. 2 Korintliler 1:3-4

Gönlün kırık olduğunda sana yakınım. Mezmurlar 34:18

Bir çoban kuzusunu nasıl taşırsa, bende seni kalbime yakın tutuyorum. Yeşaya 40:11

Bir gün gözlerinden bütün yaşları sileceğim. Vahiy 21:3-4

Ve bütün ıstırabı kaldıracağım. Vahiy 21:3-4

Ben senin Baban'ım, ve İsa'yı sevdiğim gibi seni de seviyorum. Yuhanna 17:23

O, benim varlığımın öz görünümüdür. İbraniler 1:3

Senin için olan sevgimi İsa'da gösterdim. Yuhanna 17:26

İsa, seni ve beni barıştırmak için canını verdi. 2 Korintliler 18:19

O'nun ölümü senin için olan sevgimin göstergesiydi. 1 Yuhanna 4:10

Oğulum İsa'yı kabul ettiğinde, beni kabul etmiş oldun. 1 Yuhanna 2:23

Ve hiç bir şey seni benim sevgimden bir daha ayıramaz. Romalılar 8:38-39

Sevgiyle, Baban, Herşeye Gücü Yeten Tanrı.

Bulma fırsatı varken Rab'bi arayın, yakındayken O'na yakarın

"Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın. Çünkü, Rab diyor ki "Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse, yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir"." Yeşaya 55:6,8-9

Bu sözler Eski Antlaşma'nın 39 kitabından biri, Yeşaya peygamberin yazdığı Yeşaya kitabının 55. bölümünün 6. ayetidir.

Biz Hristiyanlar tüm eski antlaşmaya yani Tevrat ve Zebur diye bilinen kitaplara (aslında 2 değil 39 bölümdür)

ve tüm Yeni Antlaşmaya yani İncil diye bilinen kitaba (ki bu 27 bölümdür) "Tanrı Sözü" olarak inanırız.

Bunu tarihsel, arkeolojik, mantıksal çıkarımlarla savunuruz, hayatımızda değişikliklerin olmasını

kanıt olarak sunarız, ancak esasen dogmatik olarak buna iman ederiz.

Bilim böyle söylüyor diye değil, Tanrı yüreklerimizi pak kılıp,

kendisine çekip, içimizde imanı var ettiği için.

Tüm inancımızın temeli, evimizi üzerine kurduğumuz "kaya" Tanrı'nın Sözü'dür.

Bizler aynı zamanda İncil'den öğrenerek İsa'nın Tanrı'nın Sözü'nün,

özünün beden almış hali olduğuna da inanırız, ki bu "İncil" denilen şeydir!

Dolayısıyla sizlere ve bizlere anlatıldığı gibi

Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi "4 İncil"e değil, tek bir İncil'e inanırız.

Çünkü İncil "İyi Haber" demektir, dolayısıyla bizler için tek bir İncil, tek bir iyi haber vardır.

İyi Haber, Tanrı'nın dünyaya gelmiş, insanlara kurtuluş yolunu açmış, bu işi tamamlamış olmasıdır.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna ise İncil kitabının ilk dört bölümüdür

ve sinemalarda izlediğimiz İsa'nın Çilesi - Tutku Filminde anlatılan olayları daha geniş kapsamlı anlatmaktadır.

Dolayısıyla İsa'nın Çilesi filmi bile sizin için İncil'dir, iyi haberdir, müjdedir.

Müjde, daha önce de dediğim gibi Tanrı'nın Sözü, Oğlu olan yani

Tanrı ile aynı "öze" sahip olan İsa Mesih'in çarmıhta, kendisine iman edenlerin günahlarını,

Tanrı'nın adaletine affettirebilmek için kurtuluş fidyesi olmasıdır.

Bunun üzerine mantıken çok zor sorular sorulabilir,

(Tanrı insanları af edemez miydi? Tanrı tek ise Tanrı'nın Oğlu kim? İsa Tanrı ise neden öldü?.. )

Tabi çok iyi mantıklı cevaplar da verilebilir.

Ama sadece mantık çıkarımlarıyla hareket etmek bizi insanın

dünyada ulaştığı seviyeden farklı bir yere getirmez, tartışıp dururuz.

Ama illa da mantık derseniz, "Tanrı gökte, biz yerdeyiz ve buna aklımızda dahil"...

Kısaca arada bir uçurum var.

Hemen size "Yol"u göstereyim; Tanrı'nın Sözü'nü okumak!

Tanrı'nın Sözü bize Rab'be gidiş yolunu anlatır.

Çünkü Tanrı, kendini; Tanrı Sözü İncil'de, İsa Mesih'te açıklamıştır.

Bu yüzden İsa Mesih; "Beni gören Baba'yı görmüştür" demiştir.

O olmadan Tanrı'ya gidemeyiz, ancak O'nun aracılığıyla gidebiliriz.

Yani inancımızın temelinde, Tanrı, Tanrı Sözü, İsa Mesih vardır.

Yaşamımızı papazlar değil, Tanrı Sözü düzenler.

Bu yüzden, inancımızı iyi bir şekilde öğrenmek isterseniz, ya da inancımız hakkında yorum yapmak isterseniz,

bizim inancımızdaki kitapları, vahiy kavramımızı öğrenmeniz

ve Tevrat, Zebur, İncil olarak hepsine birden Kutsal Kitap dediğimiz Tanrı Sözü'nün,

çocukluğumuzdan beri bize öğretildiği gibi "değiştirilip, değiştirilmediğini" iyi bir şekilde,

tarafsızca araştırmanız, bir sonuca varmanız gerekir.

Bu olmadan, yapacağınız yorumlar uygun olmayacak ve inancımızın temelini kavramakta zorlanacaksınız.

Hristiyan Kime Denir? Hristiyanlık nedir?

Lütfen yukarıdaki linke tıklayıp, ilgili sayfayı okuyunuz. Daha sonra da aşağıdaki yazıyı okumaya devam ediniz.

Nasıl Hristiyan olunur?

Baba Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla...

Lütfen aşağıda vereceğim yazıları , bu mesajın en altında vereceğim ayetleri dikkatle okuyup dua ediniz ve kendi kendinize karar veriniz.

Okumanızı istediğimiz yazılar:

http://www.hristiyanolmak.com adresindeki tüm yazılar

Okumanızı istediğimiz ayetler:

İncil Elçilerin İşleri 2. bölüm: 36 «Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.» 37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, «Kardeşler, ne yapmalıyız?» diyesordular. 38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. 39 Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rab'bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.» 40 Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. «Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!» diye yalvardı. 41 Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. 42 Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. 43 Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. 44 İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. 45 Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. 46>47 Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.

İncil, Romalılar 10. bölüm: 9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 10 İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. 11 Kutsal Yazı, «O'na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der. 12 Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. 13 «Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır.»

İncil, 1. Korintliler 15. bölüm: 1 Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. 2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. 3>4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 5 Kefas'a, sonra Onikilere göründü. 6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. 11 İşte, gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur.

Okumanızı istediğimiz dua:

İNANIYORUM;

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tanrı'ya;

ve

Kutsal Ruh'tan gebe kalan Bakire Meryem'den doğan,

Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerilen,

ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,

üçüncü gün ölüler arasından dirilen,

göğe çıkıp,

her şeye gücü yeten Baba Tanrı'nın sağında oturan,

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek olan

O'nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya.

İNANIYORUM;

Kutsal Ruh'a,

kutsal evrensel kiliseye,

azizlerin paydaşlığına,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama. AMİN.


Yukarıdaki duanın ismi Elçilerin İnanç Açıklamasıdır, yüzyıllar boyunca kilise tarafından vaftiz törenlerinde kullanılmıştır.

Hıristiyan İnancı iman etmek ile başlayan, her geçen günde Rab ile, Tanrı Sözü (Kutsal Kitap) ile vakit geçirerek günahtan, cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlencelerden uzaklaşan, kutsal yaşama doğru giden, temeli sevgi olan, meyveleri sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim... olan, kısaca Kutsallaşma ile devam eden bir yoldur.

Yoksa iman ettim "Rab, Rab" diyip, İncil'e uygun yaşam sürmeyen, hırsızlık yapan, bağlı olduğu yönetimlere uymayan, günah içinde yaşayan, kendinden başkasını sevmeyen, Baba'nın buyruklarını yerine getirmeyen kurtulmayacaktır:

İman ettiyseniz yapmanız gerekenler

İman ettikten sonra yukarıdaki ayetlerde istenen şeyi gerçekleştirmek için hristiyannet@gmail.com adresine İNANIYORUM isimli duayı yürekten bir şekilde okuduğunuzu, tamamen kabul ettiğinizi beyan eden bir email göndermeniz gerekiyor.

Adınızın, soy adınızın baş harfi ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterlidir, bunun dışında her hangi birşey yollamanıza gerek yoktur.

Ancak unutmayın, tüm http://www.hristiyanolmak.com yazılarını bitirmiş olmanız gerekmektedir.

Emaili gönderdikten sonra yapmanız gerekenler

Bu sayfadaki TÜM YAZILANLARI YAPMANIZI öneriyoruz.

NOT:18 yaşından küçükseniz her hangi kanuni bir ithilaf durumunda sitemiz sorumluluk kabul etmemektedir, dolayısıyla bu yazıları veliniz, aileniz izniyle okumanızı öneriyoruz.

Site yönetimi email adresi: hristiyannet@gmail.com

Tanrı olarak kast ettiğimiz şey, Sadece ve Yalnızca Tevrat, Zebur ve İncil'de ismini açıklayan YHVH'dir, "Allah (c.c.)" DEĞİLDİR.

Henüz iman etmeye hazır değilseniz

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olup soru sorabilirsiniz.

TURKISH CHRISTIANS NETWORK