HRİSTİYAN OLMAKHristiyan olmak istiyorum

hristiyanlik Hristiyanolmak.com sitesinde; hristiyan olmak isteyenlere, tüm Hristiyanlık mezheplerinin bakış açıları dikkate alınarak, İsa Mesih ve İncil hakkında hazırlanmış materyallerle bilgiler sunulmaktadır. Eğer tüm materyalleri okuduktan sonra hıristiyan olmaya karar verirseniz, email atarak iman beyanında bulunmanız gerekmektedir. Daha sonra bizden "İman beyanınıza şahit" olunduğuna dair bir cevap emaili alacaksınız.

İman Et!

Titus 1.bölüm

15 Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir, ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların zihinleri de vicdanları da kirlenmiştir.

İbraniler 3.bölüm

12 Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin.

Galatyalılar 3.bölüm

11 Tanrı katında hiç kimsenin Yasa'yla aklanmadığı açıktır. Çünkü “İmanla aklanan yaşayacaktır.”

Romalılar 4.bölüm

3 Kutsal Yazı ne diyor? “İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı.

Romalılar 3.bölüm

22 Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.

Markos 11.bölüm

Tanrı'ya iman edin.

1.Timoteos 3.bölüm

16 Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür.O, bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, Meleklerce görüldü, Uluslara tanıtıldı, Dünyada O'na iman edildi, Yücelik içinde yukarı alındı.

Yuhanna 1.bölüm

1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

5 Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

6 Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.

7 Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.

8 Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.

9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.

10 O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı.

11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi.

12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.

13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.

14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük.

15 Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “ ‘Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı’ diye sözünü ettiğim kişi budur.”

16 Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.

17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.

Yuhanna 5.bölüm

24 “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

Markos 16.bölüm

16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.

1.Korintliler 15.bölüm

1 Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde'yi anımsatmak istiyorum.

2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.

3-4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

5 Kefas'a*, sonra Onikiler'e* göründü.

6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.

7-8 Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.

9 Ben elçilerin en önemsiziyim. Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim.

10 Ama şimdi neysem, Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. O'nun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi.

11 İşte, gerek benim yaydığım, gerek öbür elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur.

Elçilerin İşleri 16.bölüm

31 Onlar, “Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz” dediler.

Matta 14.bölüm

31 Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?

Yuhanna 20.bölüm

24 Onikiler'den* biri, “İkiz” diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi.

25 Öbür öğrenciler ona, “Biz Rab'bi gördük!” dediler. Tomas ise, “O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam” dedi.

26 Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, “Size esenlik olsun!” dedi.

27 Sonra Tomas'a, “Parmağını uzat” dedi, “Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!

28 Tomas O'nu, “Rabbim ve Tanrım!” diye yanıtladı.

29 İsa, “Beni gördüğün için mi iman ettin?” dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!

30 İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi.

31 Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.

Yuhanna 14.bölüm

1 “Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin.

2 Babam'ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.

3 Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.

4 Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.”

5 Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?” dedi.

6 İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

7 Beni tanısaydınız, Babam'ı da tanırdınız. Artık O'nu tanıyorsunuz, O'nu gördünüz.”

8 Filipus, “Ya Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter” dedi.

9 İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba'yı göster’ diyorsun?

1. Korintliler 1.bölüm

18 Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür.

19 Nitekim şöyle yazılmıştır:“Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, Akıllıların aklını boşa çıkaracağım.”

20 Hani nerede bilge kişi? Din bilgini nerede? Nerede bu çağın hünerli tartışmacısı? Tanrı dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi?

21 Mademki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu.

22 Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgelik arar.

23 Ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar.

24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için –ister Yahudi ister Grek olsun– Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.

25 Çünkü Tanrı'nın “saçmalığı” insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın “zayıflığı” insan gücünden daha güçlüdür.

Yuhanna 5.bölüm

44 Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz?

Yuhanna 8.bölüm

24 İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.

Romalılar 10.bölüm

8 İşte duyurduğumuz iman sözü budur.

9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

10 Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.

11 Kutsal Yazı, “O'na iman eden utandırılmayacak” diyor.

12 Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbi'dir. Kendisini çağıranların tümüne eliaçıktır.

Markos 9.bölüm

24 İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!

Luka 17.bölüm

5 Elçiler Rab'be, “İmanımızı artır!” dediler.

Yuhanna 11.bölüm

25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben'im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?”

27 Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.

Yuhanna 9.bölüm

38 Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa'ya tapındı.

Luka 7.bölüm

50 İsa ise kadına, “İmanın seni kurtardı, esenlikle git” dedi.

Luka 17.bölüm

19 Sonra adama, “Ayağa kalk, git” dedi. “İmanın seni kurtardı.”

1.Yuhanna 5.bölüm

13 Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.

Yuhanna 6.bölüm

40 Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.”

Efesliler 3.bölüm

12 Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz.

Efesliler 2.bölüm

8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.

Galatyalılar 3.bölüm

26 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız.

1. Petrus 1.bölüm

1 Mesih İsa'nın elçisi ben Petrus'tan Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya İli ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam!

2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

3-4 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.

5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz.

6 Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız.

7 Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.

8 Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şu anda O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.

9 Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.

10 Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar.

11 İçlerinde olan Mesih Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar.

12 Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.

13 Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp ayık kalarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın.

14 Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın.

15 Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun.

16 Nitekim şöyle yazılmıştır: “Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.

17 Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin.

18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz.

20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı.

21 O'nu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya O'nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır.

22 Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin.

23 Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

İbraniler 11.bölüm

1 İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.

2 Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar.

3 Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz.

4 Habil'in Tanrı'ya Kayin'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde, iman sayesinde hâlâ konuşmaktadır.

5 İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi.

6 İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir.

7 İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu.

8 İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca, Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı.

9 İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vaadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı.

10 Çünkü mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli kenti bekliyordu.

11 İbrahim, yaşı geçmiş ve karısı Sara kısır olduğu halde, imanı sayesinde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu.

12 Böylece tek bir adamdan, üstelik ölüden farksız birinden gökteki yıldızlar, deniz kıyısındaki kum kadar sayısız torun meydana geldi.

13 Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler.

14 Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar.

15 Ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi, geri dönmeye fırsatları olurdu.

16 Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.

17 İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi.

18 Oysa Tanrı ona, “Senin soyun İshak'la sürecek” demişti.

19 İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü; nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı.

20 İman sayesinde İshak gelecek olaylarla ilgili olarak Yakup'la Esav'ı kutsadı.

21 Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un iki oğlunu da kutsadı, değneğinin ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı.

22 Yusuf ölürken iman sayesinde İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi.

23 Musa doğduğunda annesiyle babası onu imanla üç ay gizlediler. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın fermanından korkmadılar.

24 Musa büyüyünce iman sayesinde firavunun kızının oğlu olarak tanınmayı reddetti.

25 Bir süre için günahın sefasını sürmektense, Tanrı'nın halkıyla birlikte baskı görmeyi yeğledi.

26 Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu.

27 Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez Olan'ı görür gibi dayandı.

28 İlk doğanları öldüren melek İsrailliler'e dokunmasın diye Musa imanla, Fısıh kurbanının kesilmesini ve kanının kapılara sürülmesini sağladı.

29 İman sayesinde İsrailliler karadan geçer gibi Kamış Denizi'nden* geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular.

30 İsrailliler yedi gün boyunca Eriha surları çevresinde dolandılar; sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı.

31 Fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi.

32 Daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam, zaman yetmeyecek.

33 Bunlar iman sayesinde ülkeler ele geçirdiler, adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağzını kapadılar.

34 Kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükte kuvvet buldular, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar.

35 Kadınlar dirilen ölülerini geri aldılar. Başkalarıysa salıverilmeyi reddederek dirilip daha iyi bir yaşama kavuşma umuduyla işkencelere katlandılar.

36 Daha başkaları alaya alınıp kamçılandı, hatta zincire vurulup hapsedildi.

37 Taşlandılar, testereyle biçildiler, kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu, keçi derisi içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, baskı gördüler.

38 Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular.

39 İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde, hiçbiri vaat edilene kavuşmadı.

40 Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye, Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı.

İbraniler 12.bölüm

1 İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.

2 Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor.

3 Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan'ı düşünün.

4 Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtacak kadar direnmiş değilsiniz.

Romalılar 4.bölüm

16-17 Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız Kutsal Yasa'ya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. “Seni birçok ulusun babası yaptım” diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın –ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın– gözünde hepimizin babasıdır.

18 İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. “Senin soyun böyle olacak” sözüne güveniyordu.

19 Yüz yaşına yaklaşmışken, ölü denebilecek bedenini ve Sara'nın ölü rahmini düşündüğünde imanı zayıflamadı.

20 İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı; tersine, imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti.

21 Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi.

22 Bunun için de aklanmış sayıldı.

23-24 “Aklanmış sayıldı” sözü, yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler –Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler– için de yazıldı.

25 İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.

Romalılar 5.bölüm

1 Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz.

2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.

3-4 Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır.

5 Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

6 Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü.

Hristiyan olunca size verilecekler

Bazı insanlar zannediyorlar ki, Hristiyan olunca elinize bir pasaport,

biraz para veriliyor ve ardından ülkenizi bölmeniz isteniyor.

Böyle düşünen insanlar için yapabileceğimiz tek şey onlar için dua etmektir!

Bunu söylemek bize bir hakarettir.

Çünkü İncil şöyle der;

”Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip ötekini sever,” Ya da birine bağlanıp ötekini hor görür.Siz hem Tanrı’ya hem paraya kulluk edemezsiniz!” (Matta 6:24)

Sakın ola ki kiliselerden bir şey beklemeyin!

Size para verilmeyecek, size yurt dışına uçak bileti verilmeyecek!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) çok daha iyi şeyler var!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) bir hazine var ama bu dünyada bunu harcayamazsınız!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) olan Sonsuz Yaşamın Sözleri’dir!

Size verilecek (eğer İsa’ya iman ederseniz) Sonsuz Yaşamdır!

Bunu da zaten kiliselerden değil, (eğer İsa’ya iman ederseniz) Tanrı’dan, İsa’dan alacaksınız!

Dünyasal hiç bir şey beklemeyin!

Eğer iman ederseniz kendinizi zorlukların, baskıların, aşağılamaların beklediğini bilin!

Elçilere (havariler) bile birşey verilmedi Sonsuz Yaşam’dan başka…

Matta 10:9′da: dendiği gibi; “Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır koymayın.Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın.çünkü işçi kendi yiyeceğini hak eder.”

İsa bile öğrencilerini Tanrı’nın Sözlerini yaymaya gönderirken, yanlarına hiç birşey almamalarını, çalışıp kendi yiyeceklerini Hak etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca bir başka yerdede şöyle dedi İsa;

“Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlarda girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalarlar.”

Evet İsa’ya iman ettikten sonra yaşantınız değişecek, mutlu olacaksınız

Ama bu mutluluk sizin toplumdaki gelir düzeyiniz sayesinde olmayacak!

(Eğer İsa’ya iman ederseniz) Bu mutluluk Tanrı’nın verdiği bir mutluluk olacak!

Sonsuz Yaşam’a sahipseniz, yani (İsa’ya iman ediyorsanız) Tanrı sizinle birlikteyse

Zaten bu dünyada bir şeye ihtiyacınız olmayacak!

Bu tür dünyasal şeyler için kaygı çekmeyeceksiniz! (Matta 6:25-34)

Ancak şunu da bilin; hayatınızın tüm zor anlarında (eğer İsa’ya iman ederseniz) Tanrı yanınızda olacak!

O’nu çok iyi bir şekilde (eğer İsa’ya iman ederseniz) hissedeceksiniz!

O’nun koruyuşunu, sağlayışını, vereceği esenliği (eğer İsa’ya iman ederseniz) çok iyi bir şekilde hissedeceksiniz! (Yuhanna 14:27)

Tanrı’ya giden Yol’a bir kere gireni de Tanrı sonuna dek götürecektir, bunu Tanrı’nın kendisi sizde başaracaktır! (1.Korintliler 1:8)

“HAZİNENİZ NEREDEYSE YÜREĞİNİZDE ORADA OLACAK”Matta 6:21

Tanrı'dan size bir mektup var

Çocuğum.

Beni tanımıyor olabilirsin, ama ben senin hakkında herşeyi biliyorum. Mezmurlar 139:1

Ne zaman kalkıp ne zaman oturduğunu biliyorum. Mezmurlar 139:2

Yaptığın her şeyi biliyorum. Mezmurlar 139:3

Başında ki her saç sayılı. Mattta 10:29-31

Doğmadan önce seni tanıdım. Yeremya 1:4-5

Annenin rahminde seni ördüm. Mezmurlar 139:13

Doğduğun gün seni ana rahminden çıkaran benim. Mezmurlar 71:6

Sen bir hata degilsin, her günün kitabımda yazılı. Mezmurlar 139:15-16

Müthiş ve harika yaratatıldın. Mezmurlar 139:14

Benim suretimde yaratıldın. Yaratılış 1:27

Benim soyumdansın. Elçilerin İşleri 17:28

Seni önceden belirleyip seçtim. Efesliler 1:11-12

Bende yaşıyor, bende hareket ediyor, ve bende varsın. Elçilerin İşleri 17:28

Beni tanımayanlar tarafından yanlış bir şekilde temsil edildim. Yuhanna 8:41-44

Uzak ve öfkeli değilim, ama sevginin tam ifadesiyim. 1 Yuhanna 4:16

Sana karşı değil, ama senden yanayım. Romalılar 8:31

Ve günahlarını saymıyorum. 2.Korintliler 5:18-19

Dünyasal babanın sana verebileceklerinden daha fazlasını verebilirim. Matta 7:11

Çünkü ben herşeyini tedarik ederim ve her gereğini karşılarım. Matta 6:31-33

Aldığın her nimet benim elimden gelir. Yakup 1:17

Ve sana iyilik etmekten sevinç duyuyorum. Yeremya 32:41

Hiç bir zaman sana iyilik etmekten vazgeçmeyeceğim. Yeremya 32:40

Sana bilmediğin büyük ve akıl almaz şeyler göstermek istiyorum. Yeremya 33:3

Senin hakkındaki düsüncelerim kıyıdaki kum tanelerinden fazladır. Mezmurlar 139:17-18

Senin için olan tasarılarım her zaman umut ile dolu. Yeremya 29:11

Çünkü ben seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Yeremya 31:3

Beni bütün canınla ararsan beni bulacaksın. Yasa'nın Tekrarı 4:29

Benden zevk al, ve ben yüreğinde ki istekleri yerine getiririm. Mezmurlar 37:4

Çünkü sana o istekleri veren Ben'im. Filipililer 2:13

Hayal edebildiğinden çok daha fazlasını yapabilecek güçteyim. Efesliler 3:20

Bütün sıkıntılarında teselli eden Baba Ben'im. 2 Korintliler 1:3-4

Gönlün kırık olduğunda sana yakınım. Mezmurlar 34:18

Bir çoban kuzusunu nasıl taşırsa, bende seni kalbime yakın tutuyorum. Yeşaya 40:11

Bir gün gözlerinden bütün yaşları sileceğim. Vahiy 21:3-4

Ve bütün ıstırabı kaldıracağım. Vahiy 21:3-4

Ben senin Baban'ım, ve İsa'yı sevdiğim gibi seni de seviyorum. Yuhanna 17:23

O, benim varlığımın öz görünümüdür. İbraniler 1:3

Senin için olan sevgimi İsa'da gösterdim. Yuhanna 17:26

İsa, seni ve beni barıştırmak için canını verdi. 2 Korintliler 18:19

O'nun ölümü senin için olan sevgimin göstergesiydi. 1 Yuhanna 4:10

Oğulum İsa'yı kabul ettiğinde, beni kabul etmiş oldun. 1 Yuhanna 2:23

Ve hiç bir şey seni benim sevgimden bir daha ayıramaz. Romalılar 8:38-39

Sevgiyle, Baban, Herşeye Gücü Yeten Tanrı.

Bulma fırsatı varken Rab'bi arayın, yakındayken O'na yakarın

"Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın. Çünkü, Rab diyor ki "Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil, sizin yollarınız benim yollarım değil. Çünkü gökler nasıl yerden yüksekse, yollarım sizin yollarınızdan ve düşüncelerim sizin düşüncelerinizden öyle yüksektir"." Yeşaya 55:6,8-9

Bu sözler Eski Antlaşma'nın 39 kitabından biri, Yeşaya peygamberin yazdığı Yeşaya kitabının 55. bölümünün 6. ayetidir.

Biz Hristiyanlar tüm eski antlaşmaya yani Tevrat ve Zebur diye bilinen kitaplara (aslında 2 değil 39 bölümdür)

ve tüm Yeni Antlaşmaya yani İncil diye bilinen kitaba (ki bu 27 bölümdür) "Tanrı Sözü" olarak inanırız.

Bunu tarihsel, arkeolojik, mantıksal çıkarımlarla savunuruz, hayatımızda değişikliklerin olmasını

kanıt olarak sunarız, ancak esasen dogmatik olarak buna iman ederiz.

Bilim böyle söylüyor diye değil, Tanrı yüreklerimizi pak kılıp,

kendisine çekip, içimizde imanı var ettiği için.

Tüm inancımızın temeli, evimizi üzerine kurduğumuz "kaya" Tanrı'nın Sözü'dür.

Bizler aynı zamanda İncil'den öğrenerek İsa'nın Tanrı'nın Sözü'nün,

özünün beden almış hali olduğuna da inanırız, ki bu "İncil" denilen şeydir!

Dolayısıyla sizlere ve bizlere anlatıldığı gibi

Matta, Markos, Luka, Yuhanna gibi "4 İncil"e değil, tek bir İncil'e inanırız.

Çünkü İncil "İyi Haber" demektir, dolayısıyla bizler için tek bir İncil, tek bir iyi haber vardır.

İyi Haber, Tanrı'nın dünyaya gelmiş, insanlara kurtuluş yolunu açmış, bu işi tamamlamış olmasıdır.

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna ise İncil kitabının ilk dört bölümüdür

ve sinemalarda izlediğimiz İsa'nın Çilesi - Tutku Filminde anlatılan olayları daha geniş kapsamlı anlatmaktadır.

Dolayısıyla İsa'nın Çilesi filmi bile sizin için İncil'dir, iyi haberdir, müjdedir.

Müjde, daha önce de dediğim gibi Tanrı'nın Sözü, Oğlu olan yani

Tanrı ile aynı "öze" sahip olan İsa Mesih'in çarmıhta, kendisine iman edenlerin günahlarını,

Tanrı'nın adaletine affettirebilmek için kurtuluş fidyesi olmasıdır.

Bunun üzerine mantıken çok zor sorular sorulabilir,

(Tanrı insanları af edemez miydi? Tanrı tek ise Tanrı'nın Oğlu kim? İsa Tanrı ise neden öldü?.. )

Tabi çok iyi mantıklı cevaplar da verilebilir.

Ama sadece mantık çıkarımlarıyla hareket etmek bizi insanın

dünyada ulaştığı seviyeden farklı bir yere getirmez, tartışıp dururuz.

Ama illa da mantık derseniz, "Tanrı gökte, biz yerdeyiz ve buna aklımızda dahil"...

Kısaca arada bir uçurum var.

Hemen size "Yol"u göstereyim; Tanrı'nın Sözü'nü okumak!

Tanrı'nın Sözü bize Rab'be gidiş yolunu anlatır.

Çünkü Tanrı, kendini; Tanrı Sözü İncil'de, İsa Mesih'te açıklamıştır.

Bu yüzden İsa Mesih; "Beni gören Baba'yı görmüştür" demiştir.

O olmadan Tanrı'ya gidemeyiz, ancak O'nun aracılığıyla gidebiliriz.

Yani inancımızın temelinde, Tanrı, Tanrı Sözü, İsa Mesih vardır.

Yaşamımızı papazlar değil, Tanrı Sözü düzenler.

Bu yüzden, inancımızı iyi bir şekilde öğrenmek isterseniz, ya da inancımız hakkında yorum yapmak isterseniz,

bizim inancımızdaki kitapları, vahiy kavramımızı öğrenmeniz

ve Tevrat, Zebur, İncil olarak hepsine birden Kutsal Kitap dediğimiz Tanrı Sözü'nün,

çocukluğumuzdan beri bize öğretildiği gibi "değiştirilip, değiştirilmediğini" iyi bir şekilde,

tarafsızca araştırmanız, bir sonuca varmanız gerekir.

Bu olmadan, yapacağınız yorumlar uygun olmayacak ve inancımızın temelini kavramakta zorlanacaksınız.

Hristiyan Kime Denir? Hristiyanlık nedir?

Lütfen yukarıdaki linke tıklayıp, ilgili sayfayı okuyunuz. Daha sonra da aşağıdaki yazıyı okumaya devam ediniz.

Nasıl Hristiyan olunur?

Baba Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla...

Lütfen aşağıda vereceğim yazıları , bu mesajın en altında vereceğim ayetleri dikkatle okuyup dua ediniz ve kendi kendinize karar veriniz.

Okumanızı istediğimiz yazılar:

http://www.hristiyanolmak.com adresindeki tüm yazılar

Okumanızı istediğimiz ayetler:

İncil Elçilerin İşleri 2. bölüm

36 «Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.»

37 Bu sözleri duyanlar, yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, «Kardeşler, ne yapmalıyız?» diyesordular.

38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.

39 Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rab'bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.»

40 Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. «Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!» diye yalvardı.

41 Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.

42 Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.

43 Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu.

44 İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı.

45 Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.

46>47 Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.

İncil, Romalılar 10. bölüm

9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

10 İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur.

11 Kutsal Yazı, «O'na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der.

12 Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır.

13 «Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır.»

İncil, 1. Korintliler 15. bölüm

1 Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum.

2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz.

3>4 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

5 Kefas'a, sonra Onikilere göründü.

6 Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü.

11 İşte, gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur.

Okumanızı istediğimiz dua:

İNANIYORUM;

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tanrı'ya;

ve

Kutsal Ruh'tan gebe kalan Bakire Meryem'den doğan,

Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerilen,

ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,

üçüncü gün ölüler arasından dirilen,

göğe çıkıp,

her şeye gücü yeten Baba Tanrı'nın sağında oturan,

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek olan

O'nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa'ya.

İNANIYORUM;

Kutsal Ruh'a,

kutsal evrensel kiliseye,

azizlerin paydaşlığına,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama. AMİN.


Yukarıdaki duanın ismi Elçilerin İnanç Açıklamasıdır, yüzyıllar boyunca kilise tarafından vaftiz törenlerinde kullanılmıştır.

Hıristiyan İnancı iman etmek ile başlayan, her geçen günde Rab ile, Tanrı Sözü (Kutsal Kitap) ile vakit geçirerek günahtan, cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlencelerden uzaklaşan, kutsal yaşama doğru giden, temeli sevgi olan, meyveleri sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim... olan, kısaca Kutsallaşma ile devam eden bir yoldur.

Yoksa iman ettim "Rab, Rab" diyip, İncil'e uygun yaşam sürmeyen, hırsızlık yapan, bağlı olduğu yönetimlere uymayan, günah içinde yaşayan, kendinden başkasını sevmeyen, Baba'nın buyruklarını yerine getirmeyen kurtulmayacaktır:

İman ettiyseniz yapmanız gerekenler

İman ettikten sonra yukarıdaki ayetlerde istenen şeyi gerçekleştirmek için hristiyannet@gmail.com adresine İNANIYORUM isimli duayı yürekten bir şekilde okuduğunuzu, tamamen kabul ettiğinizi beyan eden bir email göndermeniz gerekiyor.

Adınızın, soy adınızın baş harfi ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterlidir, bunun dışında her hangi birşey yollamanıza gerek yoktur.

Ancak unutmayın, tüm http://www.hristiyanolmak.com yazılarını bitirmiş olmanız gerekmektedir.

Emaili gönderdikten sonra yapmanız gerekenler

Bu sayfadaki TÜM YAZILANLARI YAPMANIZI öneriyoruz.

NOT:18 yaşından küçükseniz her hangi kanuni bir ithilaf durumunda sitemiz sorumluluk kabul etmemektedir, dolayısıyla bu yazıları veliniz, aileniz izniyle okumanızı öneriyoruz.

Site yönetimi email adresi: hristiyannet@gmail.com

Tanrı olarak kast ettiğimiz şey, Sadece ve Yalnızca Tevrat, Zebur ve İncil'de ismini açıklayan YHVH'dir, "Allah (c.c.)" DEĞİLDİR.

Henüz iman etmeye hazır değilseniz

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olup soru sorabilirsiniz.

TURKISH CHRISTIANS NETWORK
Son Güncelleme: 2017-10-13